Til hovedinnhold
Norsk English

Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) sitt bidrag til SmartGridBeskrivelse av erfaringer knyttet til drift, planlegging og kundeservice

Sammendrag

I denne rapporten beskrives flere case hvor AMS-teknologi benyttes til mer enn kun tradisjonell måling og avregning. Bakgrunnen er muligheten for å bidra til erfaringsutveksling mellom selskaper og det å gi noen konkrete eksempler på hva SmartGrid kan være, hvilke synergier man kan oppnå i forbindelse med den forestående utrullingen av AMS og hvordan ny AMS-data kan bidra til økte nytteverdier for nettselskapene.

Følgende case er beskrevet:
• Vurdering av ulike kategorier AMS-data og bruken av disse (Hafslund)
• Drift – Automatisering/overvåkning av MV/LV nettstasjon (Energiselskapet Buskerud)
• Planlegging - Bruksområde for AMS-data fra kunde og MV/LV nettstasjon (Powel/Vattenfall)
• Kunde – Kostnadseffektiv kundeservice (erfaringer fra norske og svenske nettselskap)

En kvalitativ vurdering av casene er gjort ut fra følgende kriterier:
• Forskriftskrav – Hva må nettselskapene oppfylle
• Økonomi - Teknisk tilstand og økonomisk avkastning
• Kundeforhold – Kundehenvendelser og kundekontakt
• HMS – Personsikkerhet, godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø og påvirkning på ytre miljø
• Leveringskvalitet – Riktig leveringspålitelighet (KILE) og leveringskvalitet
• Omdømme – Sikre et positivt bilde av selskapet

Rapporten er utarbeidet i BIP-prosjektet "Miljøgevinst ved velfungerende AMS i full skala" (M-AMS).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hanne Sæle
  • Silke van Dyken

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2012

Forlag

SINTEF Energi A

Hefte nr.

TR A7196

Vis denne publikasjonen hos Cristin