Til hovedinnhold
Norsk English

Kraften i vannetEn analyse av hvordan ulike miljømål veies mot ulike økonomiske, sosiale og miljømessige interesser i to vannkraftcase

Sammendrag

I denne rapporten analyserer vi hvilke miljømål – klima versus biologisk mangfold – som vinner frem i to ulike vannkraftcase i forhold til den interesseavveining som skjer, og videre hvordan denne avveiningen får konsekvenser for kunnskapens rolle. Rapporten inngår i GOVREP (Governance for renewable electricity production) – et prosjekt som handler om hvordan man kan forene energi- og miljøpolitiske hensyn. Med utgangspunkt i en analyse av en endring av manøvreringsreglement (Laudal kraftverk) og en utvidelsessak (Iveland kraftverk), diskuterer rapporten hvordan dette skjer i praksis. Mer spesifikt diskuterer rapporten den avveining som gjøres mellom økonomiske, sosiale og miljømessige interesser med utgangspunkt i en analyse av prosessene knyttet til de to casene. Videre problematiseres kunnskapsgrunnlagets rolle i de samme prosessene. Analysen viser at økonomiske interesser er avgjørende for hvilke miljømål som fremmes av de ulike aktørene. Analysen viser samtidig at den legitimitet kunnskaps-grunnlaget får i de to casene, langt på vei påvirkes av selve interesseavveiningen.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 193818

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helene Egeland
  • Gerd Blindheim Jacobsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi

År

2011

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7127

ISBN

978-82-594-3492-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin