Til hovedinnhold
Norsk English

Oversikt over dokumentasjon og resultater i prosjektet Distribusjonsnett 2020

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i KMB-prosjektet ”Distribusjonsnett 2020” i tidsperioden 2005 - 2011. Den gir en oversikt over aktiviteter, dokumentasjon og resultater.
Prosjektets tema har vært feilhåndtering og integrasjon av lokal produksjon i distribusjonsnett.
Prosjektet har resultert i én PhD avhandling, mer enn 40 tekniske rapporter og arbeidsnotater, 10 internasjonale konferanseartikler, derav en tidsskriftsartikkel, 7 rapporter på NEF teknisk møte og 4 artikler i norske faglige tidsskrifter. Prosjektet har veiledet 10 studenter.
Prosjektet har jobbet med feillokalisering i nett med lokal produksjon, deteksjon av enfase jordfeil og systemjording.
Prosjektet har jobbet med spennings- og stabilitetsutfordringer i distribusjonsnett med lokal produksjon. Det har gitt ut forslag til tekniske retningslinjer for tilknytning av små kraftverk i distribusjonsnettet og informert om disse på tre temadager med til sammen 200 deltagere.
Prosjektet har samlet inn måledata fra flere distribusjonsnett med lokal produksjon. Det har også bygd opp en distribusjonsnettmodell i SINTEF/NTNU’s laboratorium bestående av en hovedtransformatorstasjon, vern, et småkraftverk og en fleksibel linjeekvivalent.
Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet, ABB, Agder Energi, Hafslund, Trondheim Energi, HelgelandsKraft, NTE, Siemens, Nortroll og NVE. Partnerne har også bidratt faglig underveis.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Astrid Petterteig

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2011

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7121

ISBN

978-82-594-3489-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin