Til hovedinnhold
Norsk English

Fysiske forhold i Eikesdalsvatnet, før og etter regulering

Sammendrag

Eikesdalsvatnet har fått svært redusert tilsig etter flere vassdragsreguleringer. I tillegg til å forandre det naturlige hydrologiske regimet, vil forandringer i forholdet mellom vannmengder i hovedelva og lokaltilsig også kunne føre til forandringer i vanntemperatur og oppholdstid i innsjøen. Vannføringsforandringene finner i hovedsak sted om sommeren, både i forhold til gjennomsnittsverdier og ekstrem¬verdier. Det er de høyereliggende delene av nedbørfeltet som er fraført vann, og særlig snøsmelteflommen er betydelig redusert.

Vanntemperaturene er sannsynligvis høyere om sommeren etter reguleringen, mens det om vinteren er liten tilsigsreduksjon og sannsynligvis ubetydelige endringer i vanntemperatur.

Det er mulig at pH i overflatevannet har blitt noe høyere etter reguleringene i smelteperioden, og at lengden på perioden med lavere pH er redusert. Vi har ikke grunn til å tro at siktedypet er redusert etter reguleringene, men i likhet med pH-verdi finnes det ingen data som dokumenterer dette.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2011

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7100

ISBN

978-82-594-3481-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin