Til hovedinnhold
Norsk English

”Case Hardanger” En analyse av den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen knyttet til den omsøkte luftledningen Sima-Samnanger

Sammendrag

Denne studien har analysert den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen av den omsøkte 420 kV luftledningen Sima-Samnanger. Sommeren 2010 fikk motstanderne av luftledningen Sima-Samnanger mye spalteplass i mediene samtidig som regjeringen besluttet å foreta en fornyet gjennomgang av sjøkabelalternativet.
Analysen viser at media har fungert som en alternativ kanal til den formelle konsesjonsprosessen, der motstandere av luftledningsalternativet har formidlet sine meninger om myndighetenes forvaltningspraksis og endelige beslutninger. Samtidig viser studien at flere av disse motstandere har valgt ikke å delta aktivt i den formelle prosessen. Analysen påpeker også at det faglige grunnlaget som har ligget til grunn for myndighetenes beslutninger, i liten grad har vært en sentral referanse i media.
Basert på analysen stiller vi spørsmålet om uformelle kanaler er i ferd med å ta over for formelle prosedyrer, og hva dette i så fall vil bety for kommende konsesjonssaker. Kunne en tidligere politisk avklaring, som har vært etterlyst av både motstandere og tilhengere av den omsøkte luftledningen, ført til et mindre konfliktnivå i mediene sommeren 2010 og en større legitimitet til konsesjonsprosessen? Videre forskning bør se nærmere på disse spørsmålene for å finne frem til mere rasjonelle prosesser for håndtering av nettutviklingsprosjekter.


Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 193818

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Audun Ruud
  • Jens Jacob Kielland Haug
  • William M Lafferty

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi

År

2011

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7093

ISBN

978-82-594-3473-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin