Til hovedinnhold
Norsk English

Samfunnsøkonomisk overskudd og SamoverskuddBegrepsavklaring, diskusjon, utskrift og testing

Sammendrag

Denne rapporten består av tre hoveddeler. I den første delen diskuteres begrepet samfunns¬økonomisk overskudd generelt, og spesielt i forhold til anvendelse på kraftmarkedet. I den andre delen viser vi hvordan de ulike komponentene i utskriften fra Samoverskudd korresponderer med teorien som er skissert i den første delen. Vi foreslår en revidert utskrift som er enklere å forstå. Diskusjonen viser at dagens beregning av overskudd mangler nettselskapenes inntekter fra tariffer og statens inntekter fra avgifter. I den tredje delen dokumenteres resultater fra testing av robusthet og konsistens. Dersom en skal beregne gevinst av en investering bør en simulere flere ganger både før og etter endring, og bruke gjennomsnittsverdier. En bør også gjøre en sensitivitetsanalyse for et større intervall for på den måten sette en mer robust kontekst for den vurderte kapasitetsøkningen. Analysene tyder også på at det kan være store forskjeller i gevinsten av en kapasitetsendring evaluert hhv. med Samlast og Samnett.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2011

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7065

ISBN

978-82-594-3467-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin