Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF: Gjør døren høy...

Sammendrag

Gjør døren høy og porten vid heter det sakralt. Og nå viser SINTEF sin forskning at det i alle fall kan lønne seg å ha semipelagiske tråldører høyt i vannet for å oppnå energi- og miljøbesparelser uten å tape fangst.

Kategori

Intervju

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216423
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
  • Andre

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Fridgeir Walderhaug
  • Manu Berrondo Sistiaga

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Dato

17.01.2014

År

2014

Vis denne publikasjonen hos Cristin