Til hovedinnhold
Norsk English

Samtidighet i tilbud fra barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien: Fylkesvise forskjeller sett i relasjon til kapasitet, produktivitet og organisasjonsmodeller for samarbeid

Sammendrag

Oppdragsgiver: Sosial- og helsedepartementet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 785166

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Sitter
  • Helle Wessel Andersson
  • Geir Tyrmi

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • St. Olavs Hospital HF
  • SINTEF Community / Kunnskapsformidling og sertifisering

År

2001

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A015013

Vis denne publikasjonen hos Cristin