Til hovedinnhold
Norsk English

Morgendagens trygghetspakker - hvordan ser mulighetsbildet ut?

Sammendrag

Presentasjonen beskriver kort dagens trygghetstjeneste og utvikling og trender knyttet til tjenesten og teknologien som anvendes. Behov og muligheter sett fra ulike perspektiv, fra bruker og pårørende til kommunen, frivillinge og leverandørene er også beskrevet. Presentasjonen skisserer videre fremtidsvisjoner og fremtidsbilder for trygghetstjenester som muliggjør at folk kan bo trygt hjemme så lenge som mulig. Avslutningsvis diskuteres hvordan det er mulig å realisere fremtidens trygghetstjeneste gjennom et samarbeid mellom kommuner og leverandører basert på forskningsbasert kunnskap og med brukerens behov i fokus.

Kategori

Populærvitenskapelig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 210799
  • Andre / 217579

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Dag Ausen
  • Mette Røhne

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • Ukjent

Presentert på

Fra dagens trygghetsalarm til morgendagens trygghetspakke

Sted

Oslo

Dato

13.05.2014 - 13.05.2014

Arrangør

KS

År

2014

Vis denne publikasjonen hos Cristin