Til hovedinnhold
Norsk English

Digital dømmekraft og digitale skiller i skolen. En studie av barn og unge 9-16 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet

Sammendrag

Skolen har en avgjørende rolle i å stimulere til digital dømmekraft og i å utjevne digitale skiller blant barn
og unge. Denne rapporten er todelt: Den første delen belyser skolens oppgave i styrking av digital dømme-kraft, mens den andre delen handler om skolens rolle i å motvirke digitale skiller. Rapporten beskriver resultater og anbefalinger som baserer seg på analyse av undersø-kelsen Barn og medier 2014, som kartlegger barn og unges (9-16 år) bruk av digitale verktøy. Rapporten adresserer ansvarsområder til Kunnskapsdepartementet (KD), som har ansvaret for utdanningsinstitusjonene og digital kompetanse i skolen.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 210633

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

Medietilsynet

ISBN

978-82-91977-29-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin