Til hovedinnhold
Norsk English

Semi-pelagisk kystreketråling.Rapport fra tokt om på kystreketråleren "Gullholmen" i perioden 30. september – 10. oktober 2013 på fiskefeltene i Lyngenfjorden, Ullsfjorden, og Fugløysundet

Sammendrag

Denne rapporten omhandler sammenlignende forsøk med reketrål utført ombord på kystreketråleren
"Gullholmen" på rekefeltene i Ullsfjorden og Lyngenfjorden i september-oktober 2013. Formålet med
forsøkene var å sammenligne rekefangstene og oljeforbruket for en enkel reketrål rigget som bunntrål og
som semi-pelagisk trål. Ved semi-pelagisk rigging ble det benyttet semi-pelagisk tråldører (Injector XF9) på
480 kg, og sveipene ble forlenget med 15 meter kjetting som også fungerte som lodd for å holde dørene
nær bunnen. Håndteringen av de semi-pelagisk tråldørene var tilsvarende som for den ordinære
bunntrådørene, både under skyting, hiving og tauing. Resultatene viste at en reduksjon i oljeforbruk på om
lag 9 % ved semi-pelagisk rigging i forhold til bunntråling. Rekefangstene var imidlertid for små til å si noe
om fangstevnen ble oppretthold ved semi-pelagisk rigging. Videre arbeid er planlagt til vår 2014.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216423
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
  • Andre

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo
  • Jørgen Vollstad
  • Lasse Rindahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent

År

2014

Forlag

SINTEF

Vis denne publikasjonen hos Cristin