Til hovedinnhold
Norsk English

Statens prosjektmodell Bedre kostnadsstyring. Erfaringer med de første investeringstiltakene som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring

Sammendrag

Rapporten gir en beskrivelse av bakgrunnen for - og innholdet av - statens
prosjektmodell, også omtalt som Finansdepartementets ordning for ekstern kvalitetssikring
av store investeringsprosjekter (KS-ordningen). Ordningen ble innført i 2000 og utvidet i
2005, og en kan nå presentere de første erfaringene, fortrinnsvis på området
kostnadsestimering og kostnadsstyring (KS2). Resultatene viser at 80 % av prosjektene nå
holder seg innenfor eller på Stortingets vedtatte kostnadsramme. Dette er et meget godt
resultat sammenliknet med hva en kunne forvente tidligere. Mye tyder på at KS2-ordningen
og den metodikken som benyttes for kostnadsestimering har hatt positiv effekt. Noen
foreløpige erfaringer med kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) presenteres også i
rapporten.
Les publikasjonen

Kategori

Vitenskapelig monografi

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Fredrik Samset
  • Gro Holst Volden

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2013

Forlag

Ex ante Akademisk forlag Trondheim

Hefte nr.

35

ISBN

978-82-93253-19-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin