Til hovedinnhold
Norsk English

Etterevaluering av statlige investeringsprosjekter Konklusjoner, erfaringer og råd basert på pilotevaluering av fire prosjekter

Sammendrag

Det investeres hvert år milliardbeløp i store investeringsprosjekter over statlige
budsjetter. Eksemplene spenner fra veier og jernbaneanlegg, til signalbygg i
kultursektor, nytt forsvarsmateriell og store IKT-prosjekter. Å vurdere om disse
prosjektene er vellykkede og samfunnsnyttige, kan bare gjøres etter at de er
avsluttet og kommet i driftsfasen. Slike evalueringer gjennomføres imidlertid i liten
grad i dag. Vi har behov for bedre kunnskap om hvor godt statlige
investeringsmidler omsettes til samfunnsnytte i Norge. Det bør derfor i langt
større grad enn i dag gjennomføres systematiske etterevalueringer av statlige
investeringsprosjekter. Den primære hensikten må være læring – både internt i
statlige virksomheter og på tvers i staten, for å medvirke til forbedringer i
fremtidige investeringsprosjekter.
Concept-programmet driver følgeforskning på store investeringer som er underlagt
krav om ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen) og disse prosjektene er derfor et
naturlig utgangspunkt for denne studien. For KS-prosjektene ligger det særlig godt
til rette for systematisk læring ettersom resultatene av etterevalueringen (ex post)
kan sammenholdes mot etatenes konseptvalgutreding og kvalitetssikrers
vurderinger av prosjektene i forkant (ex ante). Vurderingene og anbefalingene i
denne rapporten er likevel generelle og ment å være gyldig også for andre, mindre
investeringsprosjekter.
Les publikasjonen

Kategori

Vitenskapelig monografi

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Fredrik Samset
  • Gro Holst Volden

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2013

Forlag

Ex Ante Akademisk forlag Trondheim

Hefte nr.

30

ISBN

9788293253099

Vis denne publikasjonen hos Cristin