Til hovedinnhold
Norsk English

Bruk av karbonpriser i praktiske samfunnsøkonomiske analyser. En oversikt over praksis fra analyser av statlige investeringsprosjekter under KVU-/KS1-ordningen

Sammendrag

I rapporten presenterer vi resultatene fra en gjennomgang av 111
samfunnsøkonomiske analyser, med fokus på hvordan klimagassutslipp er håndtert og
spesielt hvilken karbonpris som er valgt. Vi finner at karbonprisen som benyttes typisk er
lav og at klimagassutslipp i liten grad slår ut på lønnsomheten av prosjektene. I en del
tilfeller lar man imidlertid klimahensyn legge føringer på andre måter, og dermed kan det
bli tilfeldig hvilke utslippsreduksjoner som oppnås per krone.

Kategori

Vitenskapelig monografi

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Gro Holst Volden

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2013

Forlag

Ex Ante akademisk forlag Trondheim

Hefte nr.

37

ISBN

978-82-93253-23-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin