Til hovedinnhold
Norsk English

Gull fra havets sølv

Sammendrag

Prosjektet har tatt utgangspunkt i havet og dets bærekraftige ressurser med tanke på marin bioprospektering. Restråstoff fra fangst av norsk vårgytende sild (NVG-sild) er undersøkt for enzymer, bioaktive peptider og lipider samt funksjonelle proteiner med kommersielt potensiale.

En har utviklet ekstraksjonsmåter, implementert målemetoder og påvist mer en 20 ulike enzymer fra tre EC-klasser. Et av enzymene (med esteraseaktivitet) er delvis karakterisert i semi-isolert form og senere helt renset. «Drug»-lignende komponenter er isolert og flere «hits» relatert til alvorlige virale sykdommer er påvist. En ny biosensor-basert metode for isolering av bioaktive peptider fra naturlige ekstrakter blitt etablert. Sildoljeprodusert fra ferskt restråstoff tilfredsstiller kravene til raffinerte fiskeoljer selv om oljen ikke har gjennomgått en renseprosess. Oksydasjonsstatus til oljen ligger langt under verdier rapportert for kommersielle oljer på markedet. Restråstoffet kan også være en kilde for protein til humant konsum men videre undersøkelser er nødvendig for å fjerne all bittersmak.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Egen institusjon / 20914

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • NOFIMA
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

Nofima

Hefte nr.

17/2014

ISBN

978-82-8296-182-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin