Til hovedinnhold
Norsk English

Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder

Sammendrag

Denne anvisningen beskriver skader på myke og halvharde golvbelegg som vinyl (PVC), linoleum, kork og gummi. Anvisningen viser årsak til skadene og gir forslag til utbedring. Følgende skadetyper tas opp:
– dårlig heft mellom belegg og underlag
– buler og blærer i belegget
– sprekker og topping i skjøter og kanter
– lukt og misfarging
– fukt og svinn i støpte underlag
Anvisningen behandler ikke skader på belegg i våtrom. Reviderte utgave. Denne anvisningen erstatter anvisning med samme nummer, utgitt i 2012.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Peter Blom

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

741.401

Vis denne publikasjonen hos Cristin