Til hovedinnhold
Norsk English

Lekkasjestoppere

Sammendrag

Denne anvisningen omhandler lekkasjestoppere for vanninstallasjoner i bygninger og gir oversikt over typer og virkemåte. Lekkasjestoppere monteres i eller omkring vannførende installasjoner for å stoppe uønsket vannutstrømning. Reviderte utgave. Denne anvisningen erstatter anvisning med samme nummer, utgitt i 2006.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

553.135

Vis denne publikasjonen hos Cristin