Til hovedinnhold
Norsk English

Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering

Sammendrag

Denne anvisningen viser dimensjonering av fritt opplagte og kontinuerlige betongdekker med hovedarmering i én retning, såkalte enveisdekker. Anvisningen gjelder bygninger til boligformål, det vil si bygninger i pålitelighetsklasse RC1 etter NS-EN 1990, med nyttelast 2,0 kN/m2 på dekket.
Anvisningen inneholder dimensjoneringstabeller med konservative angivelser av dekketykkelser og armeringsmengder avhengig av statisk system og spennvidder.
Betongdekker i bygninger i høyere pålitelighetsklasser må prosjekteres og beregnes av byggeteknisk rådgiver. Reviderte utgave. Denne anvisningen erstatter anvisning med samme nummer, utgitt i oktober 2008.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

522.871

Vis denne publikasjonen hos Cristin