Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over FoU utført i rekeindustrien i tidsrommet 1985 - 2012. Mere spesifikt fokuserer rapporten på ombordbehandling av reker, effekt av lagringstid og temperatur under frysing, ulike metoder for tining av reker og tilslutt høytrykksbehandling av reker. Rapporten gir også en beskrivelse av metode for tining, koking og beregning av utbytte. Rapporten utgjør arbeidspakke 0 i prosjektet, og den vil være et grunnlag for arbeidet som skal utføres i de øvrige arbeidspakkene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 900703
  • Nofima AS / 10120

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Grete Elisabeth Lorentzen
  • Tone Mari Rode
  • Leif Grimsmo
  • Heidi Nilsen

Institusjon(er)

  • NOFIMA
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

Nofima AS

Hefte nr.

20/2012

ISBN

978-82-7251-990-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin