Til hovedinnhold
Norsk English

Eldre regler for ildsteder og skorsteiner

Sammendrag

Denne anvisningen omhandler eldre regler for ildsteder og skorsteiner som har vist seg å gi tilstrekkelig brannsikkerhet i de fleste tilfeller. Anvisningen angir krav basert på gamle forskrifter og tradisjonelle løsninger, og gir retningslinjer for installering av ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Anvisningen er beregnet på å kunne benyttes ved reinstallering av gamle ovner, i første rekke ovner fra før 1940 som er definert som bevaringsverdige. Reviderte utgave.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Christian Krohn

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Kunnskapsformidling og sertifisering

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

752.135

Vis denne publikasjonen hos Cristin