Til hovedinnhold
Norsk English

Dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk

Sammendrag

Denne anvisningen behandler krav til brannforebyggende tiltak og dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk. Dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk er nivå D i hierarkiet for dokumentasjon av brannsikkerhet. Reviderte utgave. Denne anvisningen erstatter anvisning med samme nummer, utgitt i 2002. Prosjektleder har vært Jan Chr. Krohn.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ari Soilammi
  • Jan Christian Krohn

Institusjon(er)

  • Multiconsult AS
  • SINTEF Community / Kunnskapsformidling og sertifisering

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

626.102

Vis denne publikasjonen hos Cristin