Til hovedinnhold
Norsk English

Hulltaking i betong og murverk

Sammendrag

Denne anvisningen behandler maskinelle metoder for hulltaking i bygningskonstruksjoner av betong og murverk. Anvisingen beskriver bruksområder, arbeidsresultat, påkjenninger på konstruksjon og omgivelser, samt arbeidsbelastning og tidsforbruk for hulltakingsmetodene. Enkelte av metodene brukes også ved riving av betong- og murverkskonstruksjoner. Riving er ikke omtalt her. Prosjektleder Elisabeth Bjaanes. Den erstatter anvisning med samme nummer, utgitt i 1998. Rev. Utg.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tollef Eliassen
  • Elisabeth O. Bjaanes

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • SINTEF Community / Kunnskapsformidling og sertifisering

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

520.043

Vis denne publikasjonen hos Cristin