Til hovedinnhold
Norsk English

Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning

Sammendrag

Denne anvisningen omhandler planløsning av barnehager. Den tar for seg sammenheng mellom pedagogikk og fysisk utforming i planleggingen, arealprogrammering, organisering av rom og arealer, og viser eksempler på ulike organisasjonsformer og løsninger.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karin Buvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

342.110

Vis denne publikasjonen hos Cristin