Til hovedinnhold

Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering

Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag
Denne anvisningen omhandler metaller og metallegeringer egnet for bruk til bygninger. Anvisningen gir en oversikt over klassifisering og metalltyper. I tillegg angir anvisningen typiske verdier for materialegenskaper for de omtalte metallene.
Metallene beskrevet i denne anvisningen er utvalgt med utgangspunkt i en analyse av hvilke metaller som er hyppigst brukt og hvilke som antas å bli mer brukt i framtiden.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
År
Publisert i
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328
Hefte nr.
571.404