Til hovedinnhold
Norsk English

Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering

Sammendrag

Denne anvisningen omhandler metaller og metallegeringer egnet for bruk til bygninger. Anvisningen gir en oversikt over klassifisering og metalltyper. I tillegg angir anvisningen typiske verdier for materialegenskaper for de omtalte metallene.
Metallene beskrevet i denne anvisningen er utvalgt med utgangspunkt i en analyse av hvilke metaller som er hyppigst brukt og hvilke som antas å bli mer brukt i framtiden.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

571.404

Vis denne publikasjonen hos Cristin