Til hovedinnhold
Norsk English

Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser

Sammendrag

Denne anvisningen gjør rede for faktorer som har betydning for å oppnå passivhusstandard for bygninger ved norske forhold. Anvisningen omtaler valg og konsekvenser på et overordnet nivå. Den tar også for seg roller og oppgaver for den enkelte aktør og hensyn ved prosjektering av nybygg og løsninger. Konkrete og detaljerte beskrivelser og løsninger fins i Byggforskserien for øvrig.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ingrid Hole

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

473.010

Vis denne publikasjonen hos Cristin