Til hovedinnhold
Norsk English

Kuldebroverdier. Søyle av betong og dekke av betong

Sammendrag

Denne anvisningen inneholder punktkuldebroverdier, ψ (W/K), for tilslutning mellom søyle av betong og dekke av betong.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

472.931

Vis denne publikasjonen hos Cristin