Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Sammendrag

Gjennom de siste 10–15 år har det vært lite åpen forskning på industriell produksjon av pillede reker. I samme tidsrom har industrien gjennomgått en omfattende strukturering og modernisering. Gjennom de seinere år har norsk rekeproduksjonen vært nedadgående som en konsekvens av sterk konkurranse fra andre land. I følge industrien er 80 % av kostnadene forbundet med kjøp av råstoff. Dette innebærer at 1 % forbedring i pilleutbytte vil med dagens produksjonsvolum utgjøre flere millioner kroner på bunnlinja for en bedrift som piller reker.

Formålet med prosjektet har vært å undersøke teknologi og løsninger for industriell foredling av reker som kan gi norsk rekeindustri fortrinn i forhold til konkurrerende produksjon. Konkret er det jobbet med ombordhåndtering, fryselagring, tining og modning i kald lake og høytrykksbehandling.

Resultatene fra arbeidet viser mulighet for prosessendring med gunstig effekt på utbytte. Dette bør imidlertid dokumenteres i pilotskala før en eventuell implementering. Vurdering av om resultatene fra forsøket skal undersøkes nærmere eller om det skal tas direkte i bruk ligger hos de enkelte næringsaktørene og er knyttet opp til vurdering av lønnsomhet og potensial for forbedring av prosess og produkt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 900703
  • Egen institusjon / 10120

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • NOFIMA
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean

År

2014

Forlag

Nofima

Hefte nr.

7/2014

ISBN

978-82-8296-162-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin