Til hovedinnhold
Norsk English

Steinsprang og steinskred. Farevurdering og sikringstiltak

Sammendrag

Denne anvisningen beskriver farevurderinger og sikringstiltak ved steinsprang og steinskred i bratt terreng. Den tar for seg typiske trekk ved steinskred, hvordan skred oppstår og hvordan man kan vurdere skredfare. Anvisningen gjennomgår de vanligste tiltakene for å sikre bebyggelse, anleggsplasser og andre utbyggingsområder mot steinskred.
Anvisningen gir ikke detaljerte opplysninger om prosjektering og dimensjonering av sikringstiltak. Den omhandler heller ikke tiltak for å varsle om steinskredfare eller tiltak etter utløst skred. Ved utløst skred bør man kontakte fagfolk.
Reviderte utgave. Den erstatter deler av 311.135 og 311.136, utgitt i 1998.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ida Soon Brøther Bergh
  • Torun Rise

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

311.135

Vis denne publikasjonen hos Cristin