Til hovedinnhold
Norsk English

Flytetrålfiske etter hvitfisk: Seleksjon i ekstrem høy tetthet av fisk - Rapport fra tokt med tråleren "Ramoen" 19.oktober - 30.oktober 2011

Sammendrag

Formålet med dette toktet var å vurdere seleksjon av tre seleksjonssystemet under svært høy tetthet av pelagisk fisk og med store fangst. Vi testet en T90 sekk, en 135 mm sekk med 130 mm Exit Window (EW), og en 55m fleksirist med en 135mm ultra cross sekk. På linje med resultatene fra toktet i 2010 viser resultatene fra dette toktet at T90 sekken og sekken med EW har gode og stabile seleksjonsegenskaper ved store fangst og fangstrater. Fleksirista viser også gode sorteringsegenskaper ved mindre hal men ved større hal viser det seg at fisk blir samlet både foran og bak rista. Dette påvirker både sorteringsegenskapene til redskapet og reduserer evnen til skipperen for å kontrollere fangstmengden.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Manu Berrondo Sistiaga
  • Eduardo Grimaldo

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og Havbruk

ISBN

978-82-14-05444-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin