Til hovedinnhold
Norsk English

Effekt av sveiplengde på herding av fisk i semi-pelagisk tråling

Sammendrag

To fullskala forsøk ble gjennomført i våren og høsten 2013 for å vurdere effekten av sveipelengden på herding av torsk og hyse ved semi-pelagisk tråling. Resultatene viste at sveipelengde hadde en betydelig effekt på fangstene. Festing av et 450-kg kjetting lodd i enden av bunngearet fanget i opptil 50 % mindre torsk og opp til 60 % hyse (av alle størrelser) enn når kjetting loddet ble festet 45 m foran bunngearet. Disse resultater viser at sveipelengde har en viktig rolle i herdingsprosessen ved semi-pelagisk tråling.

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216423
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
  • Andre

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Vis denne publikasjonen hos Cristin