Til hovedinnhold

An Experimental and Numerical Study of Heat Transfer in Aluminium Melting and Remelting Furnaces

An Experimental and Numerical Study of Heat Transfer in Aluminium Melting and Remelting Furnaces

Kategori
Doktorgradsavhandling
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Ukjent
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
År
Forlag
NTNU
Hefte nr.
30
ISBN
978-82-471-4152-6