Til hovedinnhold
Norsk English

Samlingseffekt av trålsveiper i Barentshavet torskefiskeriet

Kategori

Populærvitenskapelig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216423
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
  • Andre

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Manu Berrondo Sistiaga

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Presentert på

FISHTECH konfereranse 2014

Sted

Ålesund

Dato

15.01.2014 - 16.01.2014

Arrangør

SINTEF Fiskeri og Havbruk, FHF, VRI Møre og Romsdalen

År

2014

Vis denne publikasjonen hos Cristin