Til hovedinnhold
Norsk English

Samfunnsøkonomiske tapskostnader for dimensjonering av kraftnettKostnadsnivå 2014

Sammendrag

Samfunnsøkonomiske kostnader av elektriske tap gir nettselskapene et beslutningsgrunnlag for optimal dimensjonering av kraftnett. SINTEF Energi har siden 1976 beregnet spesifikke kostnader av elektriske tap i kraftnett basert på en metodikk som er beskrevet i EFI TR 1975 “Kostnader av elektriske tap i overførings- og fordelingsnett”. Metodikken for beregning av spesifikke tapskostnader er basert på langsiktige grensekostnader for produksjon og overførings- og distribusjonsnett. Det tas hensyn til sammenlagring, tap-på-tap virkning og brukstider for tap, samt økonomiske levetider og kalkulasjonsrente.
De spesifikke tapskostnadene har blitt oppdatert ca. hvert annet år og publisert i Planleggingsbok for kraftnett. De fleste oppdateringene har vært basert på indeksjustering av nettkostnader og innhenting av nye prognoser for kostnader av kraftproduksjon. Ved noen oppdateringer har modell, metodikk og forutsetninger blitt revidert og justert, men hovedfilosofien fra 1976 er i det alt vesentlige beholdt.
I denne oppdateringen er det gjort nye vurderinger med hensyn til fremtidige grensekostnader for produksjon, mens grensekostnadene for kraftnettet er oppdatert ved hjelp av vurdering av endringene i Planleggingsbok for kraftnett sin kostnadskatalog for distribusjonsnett, endringer i konsumprisindeksen og vurderinger knyttet til at de store nettinvesteringene som er planlagt framover, gir et anstrengt leverandørmarked.
På grunn av et forventet overskudd av elektrisk kraft i Norden framover, reduseres tapskostnadene betydelig i forhold til forrige oppdatering. Eksempelvis gir dette en reduksjon i kapitaliserte tapskostnader for tomgangstap (jerntap) i fordelingstransformatorer på 20 % sammenlignet med oppdateringen i 2009, mens kapitaliserte tapskostnader for belastningsstap (kobbertap) er redusert med 16 % nominelt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kjell Sand

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2013

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7346

ISBN

9788259436214

Vis denne publikasjonen hos Cristin