Til hovedinnhold

Mechanisms of dealumination in zeolite SSZ-13 and of desilication in SAPO-34

Mechanisms of dealumination in zeolite SSZ-13 and of desilication in SAPO-34

Kategori
Poster
Oppdragsgiver
  • Notur/NorStore / NN2147K
  • Notur/NorStore / nn4683k
  • Research Council of Norway (RCN) / 197699
  • Notur/NorStore / nn2147k
  • Notur/NorStore / NN4683K
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Universitetet i Oslo
  • Ukjent
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
Presentert på
Sluttseminar, KoskII
Sted
Det Norske Vitenskapsakademi, Oslo
Dato
27.02.2013 - 28.02.2013
Arrangør
Norges Forskningsråd
År