Til hovedinnhold

Towards atomistic understanding of silicon island formation in SAPO-34

Towards atomistic understanding of silicon island formation in SAPO-34

Kategori
Poster
Oppdragsgiver
  • Notur/NorStore / NN2147K
  • Notur/NorStore / NN2147k
  • Notur/NorStore / nn4683k
  • Notur/NorStore / NN4683K
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Torstein Fjermestad
  • Mahsa Zokaie
  • Stian Svelle
  • Ole Swang
Institusjon(er)
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
Presentert på
EuropaCat, XIth European Congress on Catalysis
Sted
Lyon
Dato
01.09.2013 - 06.09.2013
År