Til hovedinnhold

The crystal structure and stability of K2NaAlH6

The crystal structure and stability of K2NaAlH6

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • MH Sorby
  • Hendrik William Brinks
  • Anita Fossdal
  • Knut Thorshaug
  • Bjørn Hauback
Institusjon(er)
  • Ukjent
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • Universitetet i Oslo
År
Publisert i
Journal of Alloys and Compounds
ISSN
0925-8388
Forlag
Elsevier
Årgang
415