Til hovedinnhold

Investigation of a self-submersible SPM cage system in random waves

Investigation of a self-submersible SPM cage system in random waves

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Mohamed Shainee
  • Bernt Johan Leira
  • Harald Ellingsen
  • Arne Fredheim
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Dato
03.10.2013
År
Publisert i
Aquacultural Engineering
ISSN
0144-8609
Forlag
Elsevier
Årgang
58
Side(r)
35 - 44