Til hovedinnhold

Numerical Modelling of Wake Effect on Aquaculture Nets

Numerical Modelling of Wake Effect on Aquaculture Nets

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 199574/O70
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Per Christian Endresen
  • Martin Føre
  • Arne Fredheim
  • David Kristiansen
  • Birger Enerhaug
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
Forlag
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Bok
ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering
ISBN
978-0-7918-5535-5