Til hovedinnhold

DG i framtidens nett

DG i framtidens nett

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten oppsummerer mulighetsrommet for utvikling av framtidas distribusjonsnett med hensyn til DG, med fokus på økt utnyttelse av overføringskapasitet i distribusjonsnettet. De to faktorene som i størst grad begrenser kapasiteten (hosting capacity) i dag er for høy spenning ved produksjon og termiske begrensninger i linjer og transformatorer.
Mulighetene utforskes ved å bryte de ned i fire grunnleggende strategier: Oppgradering av nett, spenningsregulering, styring av reaktiv effekt og styring av aktiv effekt. Innenfor disse finnes det ulike teknologier og løsninger. Gjennom økt integrasjon og kommunikasjon i distribusjonsnettet kan også flere strategier kombineres og benyttes sammen med sanntids målinger for en optimal utnyttelse av nettet. Oppgradering av nett og styring av produksjon kan gi størst kapasitetsøkning, fordi disse adresserer både termiske og spenningsmessige begrensninger.
De fire strategiene innebærer tiltak for kapasitetsøkning i ulike domener, fra tiltak i Distribusjonsnett-domenet til løsninger i DER-(Distributed Energy Resources) /Kunde-domenet. Dagens praksis er å løse utfordringer i førstnevnte, i form av nettoppgradering. Dette er på sikt en kostbar strategi. Løsninger nærmere DER/Kunde-domenet kan ha et stort samfunnsøkonomisk potensial. En konklusjon krever videre studie i konkrete case.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 190994
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
År
Forlag
SINTEF Energi
Hefte nr.
TR A7353
ISBN
9788259435712