Til hovedinnhold

Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi

Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi

Kategori
Rapport
Sammendrag
Anvisningen viser bruken av energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi. TEK-sjekk Energi kan gjøre kontrollberegninger mot kravene gitt i TEK10 § 14, NS 3700 eller NVE sin energimerkeordning for bygninger. Alle bygningskategoriene i TEK10 og i energimerkeordningen kan beregnes.
Bruksanvisningen er et supplement til hjelpen som ligger i TEK-sjekk Energi i form av kommentarer til mange av cellene i regnearket.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Kunnskapsformidling