Til hovedinnhold
Norsk English

Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi

Sammendrag

Anvisningen viser bruken av energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi. TEK-sjekk Energi kan gjøre kontrollberegninger mot kravene gitt i TEK10 § 14, NS 3700 eller NVE sin energimerkeordning for bygninger. Alle bygningskategoriene i TEK10 og i energimerkeordningen kan beregnes.
Bruksanvisningen er et supplement til hjelpen som ligger i TEK-sjekk Energi i form av kommentarer til mange av cellene i regnearket.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Kunnskapsformidling og sertifisering

År

2011

Forlag

SINTEF Byggforsk

Hefte nr.

472.212

Vis denne publikasjonen hos Cristin