Til hovedinnhold

Beyond bidimensionality: Parameterized subexponential algorithms on directed graphs

Beyond bidimensionality: Parameterized subexponential algorithms on directed graphs

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Frederic Dorn
  • Fedor Fomin
  • Daniel Lokshtanov
  • Venkatesh Raman
  • Saket Saurabh
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Universitetet i Bergen
  • The Institute of Mathematical Sciences
År
Publisert i
Information and Computation
ISSN
0890-5401
Forlag
Academic Press
Årgang
233
Side(r)
60 - 70