Til hovedinnhold

Experiences from the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for River Bathymetry Modelling in Norway

Experiences from the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for River Bathymetry Modelling in Norway

Kategori
Fagartikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 193818
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Peggy Zinke
  • Claude Flener
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Turun yliopisto
År
Publisert i
Vann
ISSN
0042-2592
Årgang
48
Hefte nr.
3
Side(r)
351 - 360