Til hovedinnhold
Norsk English

CODTECH En prosessorientert tilnærming til intensiv produksjon av marin fiskeyngel med hovedfokus på torsk

Sammendrag

CODTECH er et strategisk universitetetsprogram ved NTNU, som ble finansiert av Norges forskningsråd og NTNU.

En hovedambisjon i CODTECH-prosjektet var å legge et første grunnlag for neste generasjon yngelteknologi for marine arter ved å ta i bruk metoder for kontroll og automatisering fra annen prosessindustri. Dette ble gjort i samarbeid mellom biofaglige og ingeniørfaglige disipliner. Prosjektet hadde varighet i perioden 01.01.2003 - 01.03.2008. I dette faktaarket presenterer vi de viktigste resultatene, publisert på Havbruksprogrammets nettside (Norges Forskningsråd).

Kategori

Populærvitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Elin Kjørsvik
 • Kari Attramadal
 • Gunvor Øie
 • Jo Arve Alfredsen
 • Morten Alver
 • Harald Larssen
 • Ingrid Overrein
 • Kjell Inge Reitan
 • Olav Vadstein

Institusjon(er)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • SINTEF AS

Presentert på

Faktaark for forskningsprogrammet "Havbruk - en næring i vekst"

Dato

28.10.2008

Arrangør

Norges forskningsråd

År

2008

Vis denne publikasjonen hos Cristin