Til hovedinnhold

CODTECH En prosessorientert tilnærming til intensiv produksjon av marin fiskeyngel med hovedfokus på torsk

CODTECH En prosessorientert tilnærming til intensiv produksjon av marin fiskeyngel med hovedfokus på torsk

Kategori
Populærvitenskapelig foredrag
Sammendrag
CODTECH er et strategisk universitetetsprogram ved NTNU, som ble finansiert av Norges forskningsråd og NTNU.

En hovedambisjon i CODTECH-prosjektet var å legge et første grunnlag for neste generasjon yngelteknologi for marine arter ved å ta i bruk metoder for kontroll og automatisering fra annen prosessindustri. Dette ble gjort i samarbeid mellom biofaglige og ingeniørfaglige disipliner. Prosjektet hadde varighet i perioden 01.01.2003 - 01.03.2008. I dette faktaarket presenterer vi de viktigste resultatene, publisert på Havbruksprogrammets nettside (Norges Forskningsråd).
Språk
Norsk
Forfatter(e)
 • Elin Kjørsvik
 • Kari Attramadal
 • Gunvor Øie
 • Jo Arve Alfredsen
 • Morten Alver
 • Harald Larssen
 • Ingrid Overrein
 • Kjell Inge Reitan
 • Olav Vadstein
Institusjon(er)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • SINTEF AS
Presentert på
Faktaark for forskningsprogrammet "Havbruk - en næring i vekst"
Dato
28.10.2008
Arrangør
Norges forskningsråd
År