Til hovedinnhold

200.000 årlig innsparing per båt

200.000 årlig innsparing per båt

Kategori
Intervju tidsskrift
Sammendrag
Med støtte fra Norges Forskningsråd og Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond har rederiene Eros, Ervik&Sævik, Herøyhav og Kings Bay sammen med SINTEF Fiskeri og Havbruk startet forskningsprosjektet PurSense.Prosjektet skal utvikle beslutningsstøttesystem for ringnotfartøy, noe som kan føre til besparelse på ca 200.000 kr per år per fartøy.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 199570
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Dato
22.12.2012
År
Publisert i
Sunnmørsposten
ISSN
1503-9056
Side(r)
15