Til hovedinnhold

Deep sub-surface oil reservoirs as poly-extreme habitats for microbial life. A current review

Deep sub-surface oil reservoirs as poly-extreme habitats for microbial life. A current review

Kategori
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bioteknologi og nanomedisin
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent
År
Publisert i
Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology
ISSN
1566-0400
Årgang
27
Side(r)
439 - 466