Til hovedinnhold
Norsk English

Trygg Heim - Teknologi og tjenester som effektiviserer og forbedrer omsorgstjenester i hjemmet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver resultater fra et forprosjekt finansiert av Regionale forskningsfond – Midt-Norge. Forprosjektet har vært et samarbeid mellom Trondheim kommune, Malvik kommune og SINTEF. Rapporten presenterer erfaringer fra arbeid med å danne kunnskap om og tilrettelegge for at velferdsteknologi (Trygghetspakker) skal kunne integreres i kommunale helse- og omsorgstjenester slik at den bidrar til mer effektivitet, kvalitet og tilfredstillelse blant brukere, deres pårørende og ansatte. Rapporten belyser spesielt følgende områder: (1) Arbeid med å etablere kunnskap og bygge kompetanse i kommunen på eksisterende velferdsteknologiske løsninger, -tjenester, og modeller for implementasjon; (2) funksjonstesting og pilotering av utvalgte tekniske løsninger; (3) utvikling av en
veileder for utrulling av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester; (4) etablering av hovedprosjekt. Erfaringene fra forprosjektet tilsier at de mange dimensjonene teknologidrevet tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren berører forutsetter at utvikling av nye tjenestemodeller skjer gjennom en iterativ prosess, noe som tillater at en gradvis kan bygge videre på erfaringer gjort i tidligere faser av prosessen.
Oppdragsgiver: Trondheim kommune
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102002378

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Anders Kofod-Petersen
  • Yngve Dahl
  • Kirsti Fossland Brørs
  • Viggo Murvold

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Ukjent

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A25308

ISBN

9788214053326

Vis denne publikasjonen hos Cristin