Til hovedinnhold
Norsk English

Hvor går den fornybare energidebatten? På vei mot en avklaring av sammenhengen mellom energi- og miljøpolitiske hensyn? Funn og anbefalinger fra GOVREP-prosjektet

Sammendrag

SAMMENDRAG
Stortinget har de siste årene behandlet mange saker som har direkte betydning for fornybar elektrisitetsproduksjon, men innstillingene fra Energi- og Miljøkomitéen har ikke åpnet for gode avklaringer av sammenhengen mellom energi- og miljøpolitisk forvaltningspraksis. Forskningsprosjektet GOVREP dokumenterer at forsøk på mer helhetlige grep gjøres, men det er samtidig stor usikkerhet knyttet til hva som skjer når konsesjonsvilkårene endres. På mange måter råder det en kamp om kunnskapsgrunnlaget, og dette blir ikke svekket av en forvaltningsstruktur som i liten grad reflekterer den nye, mer komplekse miljøproblematikken. Videre er det uklart hvordan den doble miljøutfordringen – altså hvordan vi hensyntar både globale- og lokale miljøutfordringer, blir ivaretatt og presentert i konkrete produksjonsanlegg. Dagens forvaltningspraksis er preget av stiavhengighet med begrenset avklaring av hvordan sektorspesifikk energilovgivning skal samhandle med sektorovergripende miljølovgivning. GOVREP prosjektet påpeker at blikket må løftes. Utfordringer må bedre sees i en sammenheng dersom vi reelt kan forene energi- og miljøpolitiske interesser.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 190771

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Audun Ruud

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2013

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7342

ISBN

9788259435682

Vis denne publikasjonen hos Cristin