Til hovedinnhold
Norsk English

Veikart for innovasjon av velferdsteknologi

Sammendrag

Resultatene bygger på erfaringer som er innhentet fra seks case, i form av prosjekteksempler, i norske kommuner. De seks casene er valgt ut fra flere kriterier, og representerer en bredde når det gjelder relevante velferdsteknologiske erfaringer. Flere mulige case ble vurdert og drøftet med
oppdragsgiver før endelige case ble valgt. De seks casene er hentet fra kommunene: Stavanger og Randaberg, Lyngdal, Drammen, Bærum, Vågå og Nøtterøy.
Oppdragsgiver: KS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Andre / 102001034

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • OsloMet - storbyuniversitetet

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A24461

ISBN

978-82-14-05603-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin