Til hovedinnhold
Norsk English

Behov for fangstkontroll i trålredskap

Sammendrag

Forsøksfiske etter torsk og hyse med trål har vist behovet for fangstbegrensende innretninger i trålen.
Forskjellige løsninger er under utprøving, alle med den hensikt å fjerne fangstevnen til trålen når trålsekken
er fylt opp til ønsket mengde.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216515

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Presentert på

FISHTECH 2012

Sted

Ålesund

Dato

24.09.2012 - 25.09.2012

Arrangør

SINTEF Fiskeri og Havbruk

År

2012

Vis denne publikasjonen hos Cristin