Til hovedinnhold
Norsk English

Hastighetsmålinger i 2- og 4-panel enkeltristseksjoner:Forsøk med fullskala enkeltrist-seksjoner gjennomført i testtanken i Hirtshals 3-7 juni 2013

Sammendrag

Tilgangen på torsk har de siste årene vært så god at løsninger for å begrense og tilpasse fangstemengden til fartøyenes produksjonskapasitet har kommet i fokus. Sorteringsristsystemer er sentrale her, ved at de utgjør en blokkering som kan forårsake redusert gjennomstrømning. Dette antas både å føre til at fisk samler seg opp ved rista, slik at fangstmengdesensorer ikke gir et riktig bilde av fangsten under tråling, og til redusert effektivitet for enkelte typer løsninger for fangstbegrensing.

Denne rapporten tar for seg hastighetsmålinger i det mest brukte sorteringsristsystemet i den norske torsketrålerflåten; enkeltrista, for å avdekke hovedutfordringer og etablere et grunnlag for å forbedre gjennomstrømningen i sorteringsristsystemer. Hovedfunnene er at løftepanelet er det elementet som i størst grad forårsaker redusert gjennomstrømning, og at dette derfor bør fjernes eller modifiseres vesentlig, og at 4-panel ristseksjoner har flere fortrinn over de eksisterende 2-panel seksjonene både strømningsmessig og ved at de er geometrisk mer stabile med større tverrsnittsareal.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216515

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Helge Gjøsund

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF

Vis denne publikasjonen hos Cristin