Til hovedinnhold

Hastighetsmålinger i 2- og 4-panel enkeltristseksjoner:Forsøk med fullskala enkeltrist-seksjoner gjennomført i testtanken i Hirtshals 3-7 juni 2013

Hastighetsmålinger i 2- og 4-panel enkeltristseksjoner:Forsøk med fullskala enkeltrist-seksjoner gjennomført i testtanken i Hirtshals 3-7 juni 2013

Kategori
Rapport
Sammendrag
Tilgangen på torsk har de siste årene vært så god at løsninger for å begrense og tilpasse fangstemengden til fartøyenes produksjonskapasitet har kommet i fokus. Sorteringsristsystemer er sentrale her, ved at de utgjør en blokkering som kan forårsake redusert gjennomstrømning. Dette antas både å føre til at fisk samler seg opp ved rista, slik at fangstmengdesensorer ikke gir et riktig bilde av fangsten under tråling, og til redusert effektivitet for enkelte typer løsninger for fangstbegrensing.

Denne rapporten tar for seg hastighetsmålinger i det mest brukte sorteringsristsystemet i den norske torsketrålerflåten; enkeltrista, for å avdekke hovedutfordringer og etablere et grunnlag for å forbedre gjennomstrømningen i sorteringsristsystemer. Hovedfunnene er at løftepanelet er det elementet som i størst grad forårsaker redusert gjennomstrømning, og at dette derfor bør fjernes eller modifiseres vesentlig, og at 4-panel ristseksjoner har flere fortrinn over de eksisterende 2-panel seksjonene både strømningsmessig og ved at de er geometrisk mer stabile med større tverrsnittsareal.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 216515
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Svein Helge Gjøsund
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi